Privatlivspolitik

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste
prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner,
dine produkter eller dine serviceydelser.


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget
denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan
vi behandler dine personoplysninger.
Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger
fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil,
indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller
værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale
med information om vores egne og vores
samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud
eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra
vores virksomhed.


I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af
personoplysninger i den forbindelse.

Vi behandler dine personoplysninger til varetagelse
af følgende overordnede formål, afhængig af din
konkrete situation:


• Køb/salg eller leasing af biler
• Servicering og værkstedsydelser
• Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet
i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring
via e-mail og/eller SMS

• Generelle formål som fx overholdelse af gældende
lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik
og forretningsudvikling

 

# Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:


Bilhuset CMD ApS
Industrivej 2
8752 Østbirk
8282 1012

Typer af personoplysninger: 


Vi indsamler personoplysningerne hos dig og
via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret,
CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier
af personoplysninger:


• Navn på ejer eller bruger af bilen
• E-mailadresse og telefonnummer
• Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og
stamdata
• Informationer fra salg og servicering af bilen
• Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab,
valgte forsikringer mv.
• Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
• Informationer om finansiering af bilen

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne
til brug for ovenstående formål er følgende:


• Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller
salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber,
aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter,
booking og gennemførelse af værkstedsbesøg,
mv. (Databeskyttelsesforordningen art.
6, stk. 1, litra b)
• Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne
(Databeskyttelsesforordningen
art.6, stk. 1, litra c)
• Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking
i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen
art. 6, stk. 1, litra a)
• Personoplysningerne kan i visse situationer også blive
behandlet til direkte markedsføring og tracking på
baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen.
Derfor kan du opleve, at personoplysningerne
i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet,
selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
• Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse
af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser
samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen
art. 6, stk. 1, litra f)


Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger
sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller
servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for os
at indsamle personoplysningerne for at kunne
indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at
give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå
eller gennemføre en sådan aftale.


Behandlingsprincipper: 


Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på
en gennemsigtig måde i forhold til dig.
Vores behandling af Personoplysninger er undergivet
en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger
skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime
formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er
uforenelig med disse formål.
Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om dataminimering,
hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige,
relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold
til de formål, hvortil de behandles.
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om
rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om
nødvendigt ajourførte.
Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger
skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er
muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der
er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Personoplysninger
behandles.
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om
integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles
på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes moduautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af
passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.


Risikoanalyse: 


Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer
til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling
af Personoplysninger.

Hvilke oplysninger anvender vi: 

Forklaring Personoplysninger Hvilke slettefrister
køresedler CPR-nr., navn, adresse, tlf.nr., kørekortnr., e-mail 3 år.
slutsedler CPR-nr., navn, adresse, e-mail, byttebil, forsikring 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning

forsikrings-

aftale

Reg.nr., navn, adresse 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning
finansiering Økonomiske forhold, CPR-nr., navn, adresse, e-mail, tlf. nr 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning
leasingaftale CPR-nr., navn, adresse, kontaktoplysninger, CVR-nr. 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutningOverførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler
Forhandleren overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne
på vegne af Forhandleren. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: 

Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til rikke@bilhusetcmd.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 25. maj 2018.

Udarbejdet af Advokatkontoret Lund Elmer Sandager 
Version 2 - 2018

 

Cookies-, GDPR- og privatlivspolitik

Hos os benytter vi cookies til at få et indblik i, hvordan du bruger vores hjemmeside.
Derudover anvender vi cookies til at understøtte markedsføringen af vores services.

Ved at trykke ”Ok, forstået” eller klikke videre på siden accepterer du vores brug af cookies.

Ved at trykke ”Nej tak” vil vi ikke benytte cookies men vær opmærksom på, at det kan påvirke din brugeroplevelse.